mina tjänster

PsykologKonsult Småland

legitimerad psykolog Inge de Jong

- att öka insikt och förståelse -

Mina tjänster

 

PsykologKonsult Småland erbjuder handledning och konsultation. Företaget riktar sig främst till personalgrupper och anställda inom vård- och omsorg samt sociala och pedagogiska verksamheter. Om så önskas erbjuds även handledning till familjehem eller kontaktfamiljer.

 

Jag leder reflektionsgrupper kring etiska frågor och dilemman. Dessutom erbjuder jag psykologisk fallkonsultation samt metod- och ärendehandledning i Barnorienterad familjeterapi (BOF) och Tejping.

 

PsykologKonsult Småland utför också olika typer av psykologiska och neuropsykologiska utredningar.

Handledning och konsultation

 

Alla som arbetar med människor har behov av handledning eller konsultation. Genom handledning eller konsultation får man till exempel bättre förståelse för hur man agerar i kontakt med sina klienter, kollegor och andra. Man får möjlighet att utöka sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och att utveckla sin professionella roll. Det är även ett sätt att få redskap att hantera negativ stress och förebygga känslomässigt utmattning.

 

Handledning pågår regelbundet under en längre tid (t.ex. två timmar varannan vecka eller en halvdag var tredje vecka). Konsultation kan ske såväl som punktinsats (till exempel två heldagar) eller mer regelbundet under en längre tid.

 

Vid individuell handledning och konsultation ligger fokus på individens specifika behov och att höja individens kompetens för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Vid handledning och konsultation i grupp ligger fokus på gruppens specifika behov och utveckling av samverkan samt att ta del av gruppens kompetens och kunskap.

Reflektionsgrupper

 

I en reflektionsgrupp ligger fokus på etiska reflektioner och diskussioner utifrån ett specifikt ärende eller med fokus på ett specifikt tema. Diskussioner i gruppen ska leda till fördjupande reflektioner och eftertanke. Syftet med en reflektionsgrupp är att skapa en gemensam etisk värdegrund.

 

Tillsammans med de yrkesetiska koder och verksamhetens värdegrund kan detta vara till hjälp vid ställningstaganden i komplexa situationer. En gemensam etisk värdegrund kan även vara vägledande vid etiska dilemman knutna till prioritering och resursanvändning.

 

En reflektionsgrupp kan också vara en del av handledning eller konsultation, när en individ eller en del av arbetslaget brottas med ett etiskt dilemma och vill ha hjälp av övriga medlemmar i gruppen att hantera dilemmat.