hem

PsykologKonsult Småland

legitimerad psykolog Inge de Jong

- att öka insikt och förståelse -

Välkommen till PsykologKonsult Småland!

 

PsykologKonsult Småland erbjuder handledning och konsultation vid psykologiska, pedagogiska och etiska frågor.

Vidare utför PsykologKonsult Småland olika typer av psykologiska och neuropsykologiska utredningar.

 

PsykologKonsult Småland drivs av mig, Inge de Jong. Jag är legitimerad psykolog och blivande specialist i pedagogisk psykologi. Jag har min spetskompetens inom hantering av problemskapande beteende, utvecklingspsykologi och funktionshindrens psykologi. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar samt barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Jag har dessutom lång erfarenhet av personalhandledning, konsultation och utredningsarbete inom föräldra- och barnhälsovården, habiliteringen, särskilda ungdomshem (SiS) och förskola, grundskola och grundsärskola.

 

Jag arbetar utifrån ett salutogent synsätt.